GENEL KURUL

Ulusal Çay Konseyi

GENEL KURUL

 

 

 

 

GENEL KURUL İLANI

Ulusal Çay Konseyi’nin 11. Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündemle 25 Nisan 2019 Perşembe günü saat:14.00’de İslampaşa Mah. Menderes Bulvarı No:522 Rize adresindeki Rize Ticaret Borsası konferans salonunda yapılacaktır.

 

Çoğunluk sağlanamaması halinde 1 hafta sonra (2 Mayıs 2019 Perşembe günü) aynı yer ve saatte yapılacaktır.

 

 

                                                                 Mehmet ERDOĞAN

Ulusal Çay Konseyi

                                                                                                                                                  Başkan Vekili

 

Tarih: 25/04/2019

Saat: 14.00

Yer: İslampaşa Mah. Menderes Bulvarı No:522 Rize (Rize Ticaret Borsası Binası )

 

GÜNDEM

  1. Kayıt ve yoklama
  2. Açılış, Saygı Duruşu – İstiklal Marşı
  3. Divan Heyetinin Teşekkülü
  4. 2018 yılı faaliyet raporu ile gelir tablosunun ve bilançonun ayrı ayrı okunarak müzakere edilmesi
  5. Denetleme Kurulunun Raporunun okunması
  6. Yönetim Kurulunun ibrası
  7. Yetkili organlar için seçimler
  8. Dilek ve Temenniler
  9. Kapanış