GENEL KURUL

Ulusal Çay Konseyi

15. OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURUL
GENEL KURUL

ULUSAL ÇAY KONSEYİ

GENEL KURUL GÜNDEMİ

 

 

 

  1. Kayıt ve yoklama
  2. Açılış, Saygı Duruşu – İstiklal Marşı
  3. Divan Heyetinin Teşekkülü
  4. 2022 yılı faaliyet raporu ile gelir tablosunun ve bilançonun ayrı ayrı okunarak müzakere edilmesi
  5. Denetleme Kurulu Raporunun okunması
  6. Yönetim Kurulunun ibrası
  7. Yetkili organlar için seçimler
  8. Dilek ve Temenniler
  9. Kapanış

 

 

 

Tarih: 25 Nisan 2023

Saat:   14.00

Yer:    İslampaşa Mah. Menderes Bulvarı No: 522 Rize ( Rize Ticaret Borsası Binası)

(Çoğunluk sağlanamaması halinde 1 hafta sonra 02 mayıs 2023 Salı günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

video prodüksiyon şirketi