KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ % 50 HİBE PROJE BAŞVURULARI BAŞLADI

Ulusal Çay Konseyi

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ % 50 HİBE PROJE BAŞVURULARI BAŞLADI

 

 

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2023/51) 29/12/2023 tarih ve 32414 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Uygulama Esaslarının yayımlanmasıyla birlikte daha ayrıntılı bilgi (Başvuru tarihleri, süresi vb.) verilecektir.

 

YATIRIM KONULARI

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım Konularında Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin;

a) Tarımsal Ürünlerin İşlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanmasına Yönelik Yatırım Konularında;

1) Tıbbi ve aromatik bitkilere yönelik yatırımlar,

2) Bitkisel ürünlere yönelik yatırımlar,

3) Hayvansal ürünlere yönelik yatırımlar,

4) Çelik silo konusuna yönelik yatırımlar,

5) Soğuk hava deposu konusuna yönelik yatırımlar, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

b) Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırım Konularında;

1) Kapalı ortamda bitkisel üretime yönelik yatırımlar,

2) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar,

3) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar,

4) Kanatlı hayvan yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar,

5) Kültür mantarı üretimine yönelik yatırımlar,

6) Büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimhanelerine yönelik yatırımlar,

7) Kanatlı hayvan kesimhanelerine yönelik yatırımlar, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

c) Bu Tebliğ Kapsamında Bulunan Konularla İlgili Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımına Yönelik Yatırımlar Hibe Desteği Kapsamında değerlendirilir.

ç) Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Yönelik Yatırım Konularında;

1) Denizlerde yetiştiricilik,

2) İç sularda yetiştiricilik,

3) Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinde yetiştiricilik, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

d) Hayvansal Ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanmasına Yönelik Yatırım Konularında;

1) Hayvansal orijinli gübre,

2) Bitkisel orijinli gübre, tesisleri hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım Konularında Proje limitleri başvuru sahibinin özelliğine göre değişmemekte olup, tüm yatırım konularına yönelik olarak Hibeye Esas Proje Tutarı;

Yeni Yatırımlar İçin                                                  : 14.000.000-TL

Tamamlama Yatırımları İçin                                    : 12.000.000-TL

Kapasite Artırımı Yatırımları İçin                             : 10.000.000-TL

Teknoloji Yenileme/Modernizasyon Yat. İçin          : 10.000.000-TL'dir

Program bütçeleri KDV hariç rakamlardan oluşmakta ve yukarıda belirtilen Hibeye Esas Proje Tutarının azami % 50 si hibe olarak yatırımcıya ödenecektir.  Hibeye esas Proje Tutarı 3.000.001-TL altında olan başvurular kabul edilmeyecektir.

KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIM KONULARI

a) Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı yatırımları,

b) Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar,

c) Bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları,

ç) El sanatları ve katma değerli ürünlere yönelik yatırımlar,

d) İpek böceği yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar,

e) Su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar,

f) Tarımsal amaçlı örgütler için makine parkı yatırımları,

g) Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırım Konularında Hibeye Esas Proje Tutarı ; 3.000.000 Türk Lirası üst limitini geçemez. Hibeye esas proje tutarı alt limiti 100.000 Türk Lirasıdır. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmez.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2023/51) 29/12/2023 tarihli ve 32414 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğe bağlı olarak hazırlanan 2023-2024 Başvuru Dönemi Tarıma Dayalı Yatırımlar;

Uygulama Esasları için TIKLAYINIZ.

Uygulama Rehberi Ekleri için TIKLAYINIZ.

Başvuru Formu için TIKLAYINIZ.

İşletme Planı için TIKLAYINIZ.

Başvurular 3/1/2024 tarihinde başlayıp 19/2/2024 tarihi saat 23:59'da sona erecektir.

Henüz yorum yazılmadı

Yorum Yaz

Sizde yorum yazın...
Adınız
E-posta
Yorum
 
video prodüksiyon şirketi