ULUSAL ÇAY KONSEYİ 2022 YILI SON TOPLANTISI

Ulusal Çay Konseyi

ULUSAL ÇAY KONSEYİ 2022 YILI SON TOPLANTISI

 

 

 

    Ulusal Çay Konseyi, 2022 yılı son Yönetim Kurulu toplantısı Mehmet ERDOĞAN Başkanlığında yapıldı.

 

     Toplantımızda, kamuoyu gündeminde olan Çay Kanunu süreci hakkında değerlendirmeler yapılmış, daha önce ilgili makamlara ilettiğimiz görüşlerimizin bir kez daha tekrar edilmesinde ve kamuoyu ile paylaşılmasında yarar görülmüştür. Ulusal Çay Konseyi olarak,  çıkarılması düşünülen Çay Kanununun aşağıda yer alan düzenlemelerin yer almasını gerekli ve zorunlu görmekteyiz.

        Bu düzenlemeler:

 

*  Uyulması zorunlu bir yaş çay taban fiyat düzenlemesi muhakkak surette Çay Kanununda yer almalıdır. Taban fiyatın garanti altına alınmadığı bir Çay Kanunu,  çay sektörünün ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayacağından bu türden bir düzenlemeyi yeterli görmediğimiz için karşı olduğumuzu önemine binaen kamuoyu ile bir daha paylaşmak isteriz.

 

*  Yaş çay taban fiyatı belirlenme usulünün geniş katılımlı bir süreç sonrasında yapılmasını gerekli görmekteyiz.  ÇAYKUR, Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları, Ziraat Odaları ve Ulusal Çay Konseyi gibi sektör paydaşlarının görüşleri alındıktan sonra taban fiyatın Bakanlık tarafından belirlenmesi gerektiği görüşündeyiz.

 

       Çay Kanunu çalışması hakkındaki görüşlerimize ilaveten çay sektörü açısından gerekli gördüğümüz aşağıdaki konularında kamuyu bilgisine sunulmasında yarar görülmüştür.

 

*  Çay bahçelerinin gençleştirilmesi ile ilgili adımların yanında, yaş çayın ve buna bağlı olarak da kuru çayın kalitesinin arttırılması için gerekli adımların gecikmeksizin atılması gereklidir. Çayımızın kalitesinin artırılmasına yönelik farkındalığın artırılması, geleceğini çayda gören bölgemizdeki her ferdin bu ideale sahip çıkması gereklidir. 

 

*  Beklenen rekoltenin yanında gerçekleşen rekolte göz önüne alındığında budama oranlarının tekrar gözden geçirilmesi gerekli görülmektedir.

    Toplantımızda ayrıca, RTE Üniversitesi Çay İhtisaslaşma Koordinatörlüğü çalışmalarının devamına katkı sağlayabilmek ve Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle kurulan özel ihtisas komisyonlarından olan Bitkisel Üretim Özel İhtisas Komisyonunun çalışmalarına katkı sağlamak adına görevlendirmeler yapılmıştır. Sektöre katkı sağlamak için tüm paydaşlarla çalışmaların kararlılıkla devamına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Henüz yorum yazılmadı

Yorum Yaz

Sizde yorum yazın...
Adınız
E-posta
Yorum
 
video prodüksiyon şirketi