Dilekçe Örneği

Ulusal Çay Konseyi

ULUSAL ÇAY KONSEYİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

 

                                                                                                                                                                         RİZE

Ulusal Çay Konseyi’ne üye olmak istiyorum. Evraklarımız ekte sunulmuş olup, gereğini arz ederim. Saygılarımla,

 

 

                                                                                                                                           Ünvan,  İmza, Kaşe

  

                   ADRES

                   ………………………………….

                   ………………………………….

                   ………………………………….

                   Tel:

                   Fax:

                   Gsm:

                   E-posta:

 

video prodüksiyon şirketi